Odborné vedení / autorka

PhDr. Irena Holcová vystudovala na Filozofické a Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor Pedagogika - péče o nemocné (učitelství odborných předmětů pro SZŠ).
logo UK
"Studium odborných předmětů na lékařské fakultě mi umožnilo setkání s našimi špičkovými odborníky, kteří každodenní poctivou a svědomitou prací přispívají k rozvoji medicíny.Ošetřovatelství jako vědní obor mě naučilo komplexně myslet a jednat. Děkuji za výrazné přispění v mém osobním rozvoji zejména Doc. PhDr. Martě Staňkové CSc., která se celý svůj profesní život snažila prosazovat prvky moderního ošetřovatelství v praxi."


Pedagogická praxe 20 let

SZŠ a VZŠ v Liberci

Výuka odborných předmětů - anatomie, biologie, psychologie, ošetřovatelství, ošetřování nemocných - cvičení, první pomoc, etika, pedagogika

"Zejména tyto předměty, které jsem vyučovala mi umožnily vnímat různé jevy celostně, v širokých souvislostech."
Pedagogická praxe 20 let


Klinická praxe 20 let

Krajská nemocnice v Liberci

Praktická výuka předmětu ošetřování nemocných - odborná praxe

Oddělení:
  • chirurgické obory - traumacentrum, onkochirurgie
  • interní obory - všeobecná interna, diabetologie
  • dětské oddělení
  • gynekologie a porodnice
Klinická praxe 20 let
" Management v klinických podmínkách je velmi dobrou zkušeností. Zde se uplatní zodpovědnost, rozhodnost, pečlivost, důslednost, empatie, teoretická připravenost, pohotovost, organizační schopnosti, týmová práce, manuální a technická zručnost, sebekázeň a sebekontrola, tvořivé myšlení, schopnost řídit se hodnotami."


Podnikání

V roce 1996 založila v Liberci Centrum léčebné a regenerační kosmetiky

Pracoviště díky svému špičkovému technickému vybavení poskytuje klientům jak běžnou, tak i naprosto specifickou péči, jako např. laserovou terapii, epilaci a odstranění teleangiektáznií Blend metodou aj.
Podnikání
Centrum má dnes rozsáhlou klientelu. Snaha o vytvoření naprosto individuální péče pro každého klienta vedla k tomu, že byla postupně navázána obchodní spolupráce s více než 10 českými a zahraničními firmami, jejichž vynikající produkty mají výrazný podíl na úspěšnosti jak v léčbě, tak v prevenci a běžné péči.

"Podnikání mi umožnilo vyzkoušet si management v jiných podmínkách a zejména novým prostorem se pro mě stal marketing."


V roce 2005 založila firmu Orbis Bohemia, která je svým obsahem zaměřena na poradenství v oblasti rozvoje a řízení osobnosti, self - management.


Podnikání
"To, co mi dodává sílu a odvahu je snaha pomoci"

PhDr. Irena Holcová
LDesign.cz  |  tvorba www stránek